Sana Suomen kiinteistömarkkinoista

Suomen kiinteistömarkkinat ovat viime vuosien aikana hajaantuneet rajusti. Etenkin metropolialueen kiinteistöjen hinnat ovat olleet kasvussa, kun taas syrjäseutujen asuntojen markkinahinnat ovat laskeneet. Tämä ilmiö näkyy myös kiinteistövälittäjien palkoissa, sillä esimerkiksi pääkaupunkiseudun ammattilaiset voivat päästä yli 100 000 euron tienesteihin. Maakunta-alueella vastaavista summista voi ainoastaan unelmoida, sillä myyntiajat ovat todella pitkiä. Hitaimmissa tapauksissa myyntiprosessi voi kestää useita vuosia, mikä on huono asia myös myyjän kannalta. Tilanne aiheuttaa kohdanto-ongelman.

Kiinteistöjen hinnat ovat vaikuttaneet myös tavallisen kansalaisen elämään. 70-luvulla tavallinen palkansaaja saattoi ostaa Helsingin keskusta-alueelta asunnon muutaman vuoden laina-ajalla. Tilanne on muuttunut merkittävästi, koska etenkin nuorten asunnon ostaminen on hankaloitunut nousseen hintatason seurauksena. Uusien asuntolainojen pituudet ovat yli 20 vuotta ja vain muutama vuosikymmen sitten niiden pituudet pyörivät korkeintaan kymmenessä vuodessa. Korkeiden hintojen johdosta esimerkiksi ASP-tilien alaikärajaa on laskettu, jotta alaikäiset voivat alkaa säästää asuntoihinsa entistäkin aiemmin.

Asuntomarkkinoiden muutokset

Koska asuntojen hinnat ovat nousseet, ihmiset päättävät yhä useammin asua vuokralla, jotta he eivät joudu sitoutumaan pitkiin asuntolainoihin. Markkinarako on tarjonnut tilaisuuden ihmisille, jotka haluavat tehdä rahaa. Tässä kohtaa on pakko kertoa muutama sana harrastuksistani; oletkin varmaan tekstin pohjalta huomannut minun olevan todella kiinnostunut asuntosijoittamisesta. Asuntosijoittaminen on matalan korkotason vallitessa noussut laajaan suosioon tavallisten kansalaisten keskuudessa. Vuokratulojen lisäksi asuntosijoittaja saattaa saavuttaa merkittävän tuoton asunnon arvon noustessa vuosien myötä, minkä etenkin pääkaupunkiseudun hintojen kehitys on mahdollistanut. Asuntosijoittamiseen liittyy myös omat riskinsä, joihin on syytä perehtyä ennen sijoitusasunnon ostopäätöstä. Mikäli haluaa osallistua asuntosijoittamiseen rajatummalla pääomalla, voi edellä mainittua sijoitusmuotoa harjoittaa myös sijoittamalla asuntosijoitusrahastoon.

Asuntomarkkinoilla on havaittavissa lisäksi lisääntynyt uudiskohteiden lukumäärä kasvukeskuksissa. Suurimmilla paikkakunnilla uusien asuntojen rakentamista harjoitetaan laajalla mittakaavalla, minkä lisäksi jo olemassa olevia kiinteistöjä saatetaan uudistaa rakentamalla lisää kerroksia rakennukseen. Keskeisillä asuinalueilla vanhempaa rakennuskantaa saatetaan usein purkaa, jotta voidaan mahdollistaa uudisrakentaminen. Eri-ikäiset asunnot omaavat usein aikakaudelleen tyypillisiä ominaispiirteitä, esimerkiksi arkkitehtuurisista ratkaisuista voidaan nostaa esille ikkunoiden muoto. Myös asunnossa hyödynnetyt materiaalit voivat antaa osviittaa rakennusajankohdasta.

Kiinteistömarkkinoiden tulevaisuus

Miltä sitten Suomen kiinteistömarkkinoiden tulevaisuus näyttää? Suomalaiset tunnetusti ovat suosineet asumismuotona omistusasumista, minkä vuoksi asunto omaakin usein aseman kotitalouden merkittävämpänä omaisuuseränä. Korkotason kehityksestä riippuen asumismuotojen voimasuhteet saattavat tulevaisuudessa kehittyä toisenlaiseen suuntaan: mikäli korkotaso tulee nousemaan, on tällä mitä luultavimmin positiivinen vaikutus vuokra-asumisen suosioon. On myös esitetty erilaisia skenaarioita siitä, miten asuntomarkkinatilanne ruotsalaisten keskuudessa tulee vaikuttamaan Suomen kiinteistömarkkinoiden tilanteeseen.

Paitsi maailmanlaajuisella tasolla myös Suomessa urbanisoituminen on näkynyt väestön keskittymisellä asumaan elinvoimaisiin, kasvaviin kaupunkeihin. Mikäli muuttoliike kohti kasvukeskuksia jatkuu, tulevat kiinteistömarkkinat polarisoitumaan entistä enemmän muuttotappiollisten sekä -voitollisten paikkakuntien välillä. Tällöin myös jo edellä esitelty hintakehitys radikalisoitunee. Arvailujen varaan voidaan jättää, miten tarkasti spekulaatiot tulevat osumaan kohdilleen. On kuitenkin hyvä muistaa, että maaperä on uusiutumaton luonnonvara, joten yllätyksille on sijaa.